انتخابات افغانستان به دور دوم کشیده می شود/ واکنش نامزدها به اعلام نتایج آرا