روسیه اقوام سرکوب شده کریمه در دوران استالین را حمایت می کند

تقویت اقوام کریمه,صدور حکم

تهران - ایرنا - خبرگزاری ایتارتاس روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که رییس جمهور روسیه با امضای حکمی فرمان تقویت و توانمند سازی اقوام جمهوری خودمختار کریمه که عصر استالین سرکوب شده بودند را صادر کرد.

براساس این گزارش، ˈولادیمیر پوتینˈروزدوشنبه با امضای حکمی،فرمان تقویت و توانمند سازی تاتارها و دیگر اقوام و ملیت های ساکن در منطقه خود مختارکریمه را که به نوعی قربانی سرکوب های عصر استالین بودند صادر کرد.

وی با امضای این حکم به مقامات کشور فرمان داد تا با اعمال سیاست های جدید برای توانمند سازی و تقویت تاتارها و دیگر اقوام ساکن در منطقه خود مختار کریمه از جمله ارمنی ها، آلمانی ها، یونانی ها و دیگران که قربانی سرکوب عصر استالین بودند، تلاش کنند.

مترجمام**1378**1856
کد N237197