کارشناسان عنوان کردند:

ترکیه در تحولات سوریه باید به ایران دقت کند