توئیت ظریف:

آژانس تایید کرد ایران تعهدات خود را انجام داده است

سیاست خارجی

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بامداد امروز دو پیام در توئیتر خود به انگلیسی فرستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بامداد امروز دو پیام در توئیتر خود به انگلیسی نوشت:

"همانطوری که IAEA مجدداً تایید کرد، ما به تعهداتمان پایبند بوده‎ایم و قصد داریم همین رویه را ادامه بدهیم. انتظار برخورد متقابل را داریم."

وی در پیام بعدی خود نوشته است: "ما در سر میز مذاکرات، مذاکره خواهیم کرد نه در انظار عمومی. باید نگاه رو به جلو برای ادامه مسیر داشته باشیم. بار مسئولیت بر دوش تمام طرف‎هاست تا بر موانع فایق آیند."