حزب سوسیالیست اسپانیا خواهان موضع قوی اتحادیه اروپا درمورداوکراین شد

اسپانیا,اتحادیه اروپا

مادرید-ایرنا-ˈالنا والنسیانوˈمعاون دبیرکل حزب سوسیالیست اسپانیا گفت که اتحادیه اروپا باید موضع قوی و متعهدی درمقابل رخدادهای اوکراین داشته باشد و به کی یف نشان دهد که تحولات آن کشور برای این نهاد اروپایی اهمیت دارد.

به گزارش روزدوشنبه خبرگزاری افه، والنسیانو که یکی از کاندیداهای حزب سوسیالیست اسپانیا برای انتخابات ماه مه پارلمان اروپاست، افزود: اتحادیه اروپا با تمامی نیروی خود از همه ملت هایی که می خواهند نزدیک به او باشند دفاع می کند و هیچگاه آنها را ترک نخواهد کرد و این چیزی است که به آن،عقیده قاطع دارد.

وی به اتحادیه اروپا توصیه کرد در مورد اوکراین یک موضع قاطع، قوی و متعهد داشته باشد و به این کشور نشان دهد برای اروپا، اهمیت دارد و آنها را ترک نخواهد کرد.

به عقیده والنسیانو، بسیاری از ملت ها و کشورهای اروپای شرقی انتظار موضعی قاطع و متعهد از دیپلماسی اتحادیه اروپا را دارند.

والنسیانو تصریح کرد: یک مذاکره قاطع و جدی، تنها روشی است که باید با دولت ˈولادیمیر پوتینˈ رئیس جمهوری روسیه داشت زیرا پوتین خود را در ˈراه خیال ها و دلتنگی های قدیمی روسیهˈحرکت می دهد و این اشتباه بسیار وخیمی است که اروپا نباید اجازه آن را بدهد.

اروپام **1234**1485** 1064
کد N236775