رییس اسقف های کلیسای سبسطیه:

دیدار اسد از معلولا نشان دهنده شکست توطئه ها ضد سوریه است

معلولا,بشار اسد

تهران - ایرنا - ˈعطا الله حناˈ اسقف اعظم و رییس اسقف های ˈسبسطیه روم ارتودکسˈ با دعا به درگاه الهی برای حفظ سوریه و مردم و ارتش و فرمانده هان این کشور گفت: دیدار ˈبشار اسدˈ از ˈمعلولاˈ نشان دهنده شکست توطئه ها ضد سوریه است .

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه ( سانا )، عطاء الله حنا افزود: دیدار رییس جمهوری سوریه از شهرک معلولا در ˈریف دمشقˈ و اطلاع یافتن از ویرانی ها و تخریب صومعه های این شهرک به دست گروه های تروریستی، تاکید کننده این نکته است که وی تنها رییس جمهوری سوریه نیست، بلکه پدر همه سوری های مسلمان و مسیحی است .

وی اضافه کرد: در حالی بشار اسد رییس جمهوری سوریه از معلولا دیدار کرد که برخی از گروه های تروریستی تندرو خواستار دریافت ˈجزیهˈ از مسیحیان هستند و به آنها اجازه برگزاری آداب و مراسم مذهبی شان را نمی دهند، اما بشار اسد به معلولا آمد تا بگوید ما مخالف تندروی ، تروریسم و وحشی گری هستیم و طرفدار برادری دینی و یکپارچگی ملی و تسامح میان مسیحیان و مسلمانان هستیم .

حنا با اعلام همبستگی فلسطینی ها در قدس اشغالی با سوریه در جنگ ضد تروریسم و جنایت های سازماندهی شده، گفت: دیدار بشار اسد از معلولا نشان داد که تروریست ها در سوریه شکست خورده اند و نمی توانند یکپارچگی و وحدت جغرافیایی و جمعیتی سوریه را از بین ببرند .

بشار اسد رییس جمهوری سوریه دیروز به معلولا رفت و با رهبران مسیحی این منطقه مسیحی نشین دیدار کرد .

شهرک مسیحی نشین معلولا را هفته گذشته ارتش سوریه از دست تروریستهای تکفیری آزاد کرد.

خاورم **2041**1651
کد N236760