آرامش به اسلاویانسک بازگشت

روسیه

تهران-ایرنا- با گذشت کمتر از یک روز از اعلام حکومت نظامی در شهر اسلاویانسک درشرق اوکراین، ازامروز(دوشنبه) آرامش به این شهر که گرفتار درگیریهای مسلحانه شده بود باز گشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسلاویانسک، این شهر در چند روز گذشته به کانون تجمع جدایی طلبان شرق اوکراین تبدیل شده بود.

فعالیت شدید جدایی طلبان در اسلاویانسک به درگیریهای مسلحانه انجامید که بر اثر آن چند تن کشته شدند.

متعاقب این درگیریها، جدایی طلبان طرفدار روسیه در این شهر حکومت نظامی اعلام کردند.

بنابراین گزارش، ساختمان شهرداری اسلاویانسک همانند دیگر ساختمان های دولتی این شهر همچنان در کنترل جدایی طلبان است.

جدایی طلبان روز یکشنبه از ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه خواستار اعزام نیروهای نظامی برای حمایت از آنان در این شهر شدند.

ˈویتاچسلاو پونوماروفˈ که در جریان درگیری ها خود را به عنوان شهردار ˈاسلاویانسکˈ معرفی کرده گفت، در درگیری های روز گذشته پنج تن کشته شدند.

جدایی طلبان اوکراین و طرفداران روسیه، کشورهای غربی را به مداخله در امور اوکراین و تحریک ملی گرایی افراطی در این کشور متهم می کنند.

اروپام 1583**1485** 1064
کد N236759