مبلغ در گفت‌وگو با ایلنا:| 160956

مخالفت با خانه احزاب حاکی از نگاه رانت‌خوارانه است

سیاست داخلی

چنانچه به سوابق کاری خانه احزاب مراجعه کنیم متوجه خواهیم شد که اگر خانه احزاب عملکرد سیاسی هم داشته باشد از جانب همین جریانات مدعی بوده است.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: خانه احزاب یک نهاد غیر حزبی، صنفی ومدنی است که هر کسی که واقعا معتقد به تحزب و فعالیت حزبی در کشور است باید از بازگشایی آن استقبال کند و مخالفت با آن حاکی از یک نگاه رانت خوارانه است که در مقابل مصلحت ملی قرار دارد.

مرتضی مبلغ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مخالفت برخی از اصولگرایان با بازگشایی مجدد خانه احزاب اظهار داشت: خانه احزاب یک نهاد ارزشمند و مهم در راستای تقویت نهاد‌ها و تشکل‌های سیاسی است، بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که حزبی بخواهد با‌ تشکیل مجدد آن مخالفت کند.

معاون سیاسی وزارت کشور در دوران اصلاحات در ادامه یاد‌آور شد: البته برخی جریانات اصولگرا از ابتدا نیز با هر آنچه که به نوعی منافع جناحی آن‌ها را تامین می‌کرد موافقت می‌کردند و با هرچه که احتمال می‌دادند احیانا موجب تقویت سایر جریانهای رقیب آن‌ها می‌شد به کارشکنی می‌پرداختند.

وی ادامه داد: نمونه بارز این مسئله را می‌توان در دوره اصلاحات دید که براساس آن یکی از حرکتهای زیربنایی که انجام شد تشکیل نهاد سامان دهی احزاب سیاسی بود که با مشارکت جریان‌ها و تشکلهای مختلف شکل گرفت و مطالعات علمی هم در مورد آن صورت گرفته بود.

مبلغ ادامه داد: ایده ا ین نهاد منجر به ارائه یک پیش نویسی شد که با اجماع همه نهادهای ذیربط نهایی شد،  اما زمانی که به مرحله تصویب نهایی رسید عده‌ای از اصولگرایان به دلیل اینکه احساس می‌کردند با تصویب آن بخشی از فعالیتهای آن‌ها که جنبه رانتی و غیر شفاف و غیر دموکراتیک داشت برملا می‌شد، با آن به مخالفت پرداختند.

وی افزود: در جریان خانه احزاب علی رغم اینکه احزاب اصلاح طلب در همه زمینه‌ها رای بر‌تر را داشتند، اما به دلیل مصالح و منافع احزاب، عده‌ای از افراد اصولگرا را نیز در خانه احزاب پذیرفتند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با اشاره به استدلال برخی اصولگرایان برای عدم بازگشایی خانه احزاب مبنی بر اینکه اصولگرایان نمی‌توانند با اصلاح طلبان زیر یک سقف فعالیت کنند، گفت: این دقیقا یک نگاه صددرصد جناحی به فرایند حزب و نهاد درکشور است و آقایانی که اینقدر مرتب برا همیت حزب تاکید می‌کنند، مقصودشان تنها حزب خودشان است، این درحالی است که خانه احزاب یک نهاد غیر حزبی، صنفی ومدنی است که هر کسی که واقعا معتقد به تحزب و فعالیت حزبی در کشور است، باید از بازگشایی آن استقبال کند و مخالفت با آن حاکی از یک نگاه رانت خوارانه است که در مقابل مصلحت ملی قرار دارد.

مبلغ در خصوص متهم کردن خانه احزاب به عملکرد سیاسی که از سوی برخی جناحهای اصول گرا مطرح شده، تصریح کرد: چنانچه به سوابق کاری خانه احزاب مراجعه کنیم متوجه خواهیم شد که اگر خانه احزاب عملکرد سیاسی هم داشته باشد از جانب همین جریانات مدعی بوده، این درحالی است که خانه احزاب اساسا بر مبنای پشتیبانی از احزاب و تقویت فرایند تحزب شکل گرفته است.

کد N236629