سعد حریری کاندیدای حزب خود را اعلام کرد

فارس نوشت:

رئیس جریان «المستقبل» لبنان که مواضع بشدت نزدیک به غرب دارد، در تماس تلفنی با «سمیر جعجع» رئیس حزب «نیروهای لبنانی» وی را «کاندیدای ما در انتخابات ریاست جمهوری» خطاب کرد.

به گزارش  تلویزیون «المستقبل» وابسته به جریان «المستقبل» لبنان به ریاست «سعد حریری» نخست وزیر اسبق این کشور در گزارشی تحت عنوان «جعجع کاندیدای حریری در انتخابات ریاست جمهوری» اعلام کرد که همان طور که انتظار می‌رفت طی چند ساعت آینده جریان المستقبل، جعجع را نامزد خود در دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری آینده لبنان اعلام کند، جعجع روز گذشته (یک‌شنبه) تماسی تلفنی از «سعد حریری» دریافت کرد که گویی کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده گرفته است.

تلویزیون المستقبل تماس تلفنی حریری با جعجع قبل از جلسه «فؤاد سنیوره» نخست وزیر اسبق لبنان و شماری از نمایندگان 14 مارس در پارلمان این کشور با رئیس حزب نیروهای لبنانی را اقدام پیش‌دستانه حریری در راستای تبریک اعیاد جاری و نامزدی جعجع خواند و افزود: حریری در این تماس تلفتی خطاب به جعجع گفت: «این اولین تماس تبریک عید به کاندیدای ما در انتخابات ریاست جمهوری است».

26149

کد N236371