کمالوندی در گفتگو با مهر:

در حال بررسی تعیین زمان دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس هستیم

سیاست خارجی

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: 7 موضوع توافقی بین ایران و آژانس در حال انجام است و هنوز برای اجرای کامل موضوعات فرصت وجود دارد.

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره 7 موضوع توافقی بین ایران و آژانس در مذاکرات تهران و اینکه اجرای این 7 موضوع در چه مرحله ای قرار دارد، بیان کرد: 7 موضوع در قالب اقدامات عملی مورد توافق قرار گرفت که باید انجام شود.

وی افزود: این موارد در حال انجام است، درباره زمان پایان این مراحل هنوز فرصت وجود دارد. بعضی از این اقدامات صورت گرفته و برخی در شرف انجام است که در زمان خود به نتیجه می رسد.

کمالوندی درباره دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس بیان کرد: فعلا زمانی در نظر گرفته نشده است اما در حال بررسی هستیم.

وی همچنین درباره رقیق سازی و اکسید کردن اورانیوم بر اساس توافق ژنو بیان کرد: رقیق سازی انجام شده است، آنچه که انجام نشده است اکسید کردن مواد مازاد 5 درصد است البته ما قرار نیست 5 درصد را اکسید کنیم، مازاد بر تولیدی را که داشته ایم از تاریخ برنامه اقدام مشترک را قرار بوده است که اکسید کنیم که خط تولید آن هنوز آماده نشده است.

کمالوندی گفت: هر گاه خط تولید آماده شد در زمان خودش این اقدام صورت خواهد گرفت.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این باره که آیا این موضوع در روند توافق ژنو خللی ایجاد نمی کند، بیان کرد: ما 6 ماه برای اجرای این امر فرصت داریم و هیچ خللی وارد نمی شود.