رییس پزشکی قانونی در جمع خبرنگاران:

علت فوت طلبه ناهی از منکر بی‌ارتباط با حادثه ۲ سال قبل نیست

سیاست داخلی

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اینکه آیا این گزارش به بازپرس پرونده اطلاع داده شده یا خیر،‌گفت: به صورت کتبی بازپرس پرونده را در جریان موضوع قرار داده‌ایم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد علت فوت علی خلیلی طلبه ناهی از منکر  بی‌ارتباط با حادثه ۲ سال قبل نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا‌‏،‌شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره نتیجه تحقیقات و بررسی درخصوص پرونده علی خلیلی طلبه ناهی از منکر و مشخص شدن علت فوت وی گفت: بررسی‌ها در سازمان پزشکی قانونی انجام شده است.

وی درباره اینکه  آیا علت فوت ارتباطی با حادثه‌ای که برای این فرد در سال ۹۰ رخ داده است وجود دارد یا خیر، گفت: بررسی نشان می‌دهد فوت این فرد بی‌ارتباط با آن حوادث نبوده است.

شجاعی گفت: به طور قطع ارتباط میان آن حادثه و جراحت وارده و فوت وی وجود دارد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اینکه آیا این گزارش به بازپرس پرونده اطلاع داده شده یا خیر،‌گفت: به صورت کتبی بازپرس پرونده را در جریان موضوع قرار داده‌ایم.

کد N236128