فلاحت پیشه: استقبال ازخواننده مصری در قاهره، سهوی بوده است

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده دوره گذشته مجلس به روزنامه قانون گفت:

اخباری مبنی بر حضور خواننده و رقاصه‌ مصری در جشن نوروزی ایران در قاهره که از سوی دفتر حافظ منافع ایران برگزار شده، حاشیه‌ساز شده است. به نظر می‌رسد امانی که عهده دار نمایندگی ایران در مصر است، اطلاعی از خواننده و رقاصه بودن این مهمان ناخوانده نداشته است... عمده این اشتباهات به نظر من سهوی است نه عمدی. با این حال فارغ از اینکه چه کسی اشتباه را صورت داده است، باید اشتباه سهوی جبران شود. بر همین اساس تاکید دارم که اشتباه امانی در قاهره قابلیت جبران دارد. اما اعتقاد دارم همین اشتباهات که سهوی صورت می‌گیرد باید از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک و دور شود.

گفته می‌شود امانی باقی مانده از تیم احمدی‌نژاد است به همین دلیل تندرو‌ها و افراطی‌های داخلی نسبت به این اتفاق واکنش نشان نداده‌اند. اما اعتقاد دارم باید این عبارت که فردی از تیم کدام دولت است را از ادبیات سیاسی و دیپلماسی حذف کنیم. به هر حال در گذشته افرادی از تیم احمدی‌نژاد اشتباهاتی انجام داده اند و مجلس واکنش های تندی اتخاذ کرده است. بنابراین درست نیست به دلیل اینکه امانی از تیم احمدی نژاد است اشتباه او نادیده گرفته شود بلکه اگر اشتباه دیپلماتی از هر تیمی رخ دهد باید جبران و دامن جمهوری اسلامی ایران از اینگونه اشتباهات پاک شود.

17302

کد N235721