افزایش تعداد قربانیان حمله پهپادهای آمریکا به جنوب یمن

آفریقا و خاورمیانه

منابع یمنی از افزایش تعداد قربانیان حمله پهپادهای آمریکا به منطقه ای در جنوبی یمن به 30 نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع یمنی از افزایش تعداد کشته شدگان حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به منطقه المحفط حدفاصل استانهای ابین و شبوه در جنوب یمن به سی نفر خبر دادند.

خاطرنشان می شود که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به بهانه مبارزه با القاعده مردم بی گناه را هدف قرار می دهند.