بیانیه‌ی جمعی از فعالان دانشجوییِ دانشگاه‌های آزادِ اسلامیِ تهران

جمعی از فعالان جنبش دانشجوییِ دانشگاه آزاد اسلامیِ تهران طی بیانیه‌ای نسبت به آنچه آن را جهت‌دهی به کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های دانشجوییِ دانشگاه‌ها برای نیل به مقاصد شخصی یا حزبی می‌خواندند انتقاد کردند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این بیانیه آمده است:ناسازگاری با وابستگی‌های سیاسی و خودجوش‌بودنِ جنبشِ دانشجویی، هم‌راه با یک خواستِ جمعیِ گسترده مبنی بر تحققِ جامعه‌ای به دور از فسادهای مالی و سوءاستفاده از نهادهای مردمی، آرمانِ بزرگِ فعالانِ دانشجویی است. آن دسته از پدیده‌های اجتماعی که منجر به بازتولیدِ نابه‌هنجاری‌های کلان در سطحِ سیاست و فرهنگ می‌شوند، همواره از بطنِ جامعه‌ای بیرون می‌آیند که نسبت به رخ‌دادهای پیرامون‌اش بی‌اعتنا است.

دانشگاه به عنوان نهادی آموزشی و فضایی برای تمرین شوراپذیری، در ذاتِ خود نمی‌تواند استفاده‌ی ابزاری از دانشجو برای منفعت‌جوییِ تعدادِ محدودی از افراد را پذیرا شود و برای پاس‌داری از این ذات، ضروری است که دانشجویان، آگاهی‌بخش و چشمِ بیدارِ جامعه باشند.

اقدام برای تیم‌سازی‌های شخصی با اهدافِ مبهم، با ذاتِ علمی و خواستِ جمعیِ دانشجویان در تضاد است؛ در همین راستا، ما فعالان جنبش دانشجوییِ دانشگاه آزاد اسلامیِ تهران، اعلام می‌کنیم که جهت‌دهی به کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های دانشجوییِ دانشگاه‌ها برای نیل به مقاصد شخصی یا حزبی را برنمی‌تابیم و از مسؤولانِ دانشگاه آزاد اسلامی، به ویژه مسؤولینِ فرهنگیِ دلسوز و متعهدِ دانشگاه، پیش‌گیری و پی‌گیریِ مجدانه را خواستاریم.

انتهای پیام

کد N235461