جعفری:

گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد دو هفته دیگر قرائت می شود

مجلس

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: پرونده تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد همچنان ادامه دارد و ممکن تا دو هفته آینده طول بکشد تا در صحن علنی قرائت شود.

قاسم جعفری،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه امروز عصر این کمیسیون گفت:در جلسه امروز بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد بررسی شد و نکات و ملاحظاتی مطرح شد.

وی افزود: برابر قانون پس از بررسی کمیسیون مسوولانی از دانشگاه آزاد دعوت می شوند تا از خود دفاع کنند و کمیته مربوطه گزارش را قطعی می کند و به هیات رییسه تحویل داده می شود.

به گفته این عضو کمیسیون آموزش پرونده تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد همچنان ادامه دارد و ممکن تا دو هفته آینده طول بکشد تا در صحن علنی قرائت شود.