اخوان المسلمین گروه مسلح تشکیل داده است

واحد مرکزی خبر نوشت:

تحلیلگر مسایل امنیتی در قاهره، تاکید کرد گروه اجناد مصر که مسئولیت حملات اخیر به نیروهای پلیس و ارتش مصر را برعهده گرفت وابسته به جماعت اخوان المسلمین است.
خالد عکاشه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه، درباره ادامه حملات به نیروهای امنیتی مصر و نظامی گفت: به نظر می رسد گروه «اجناد مصر» به دردسر جدیدی برای سازمان های امنیتی تبدیل شده است. این گروه در واقع از جوانان طرفدار اخوان المسلمین و نیز طرفداران حازم صلاح ابواسماعیل تشکیل شده است. اعضای این گروه فرماندهی واحدی ندارند و به صورت جدا از یکدیگر عمل می کنند. نیروهای پلیس و ارتش مصر هدف حملات اعضای این گروه هستند.
عکاشه افزود: نیروهای امنیتی مصر برای مقابله با این حملات کار دشواری پیش روی دارند، زیرا شناسایی عاملان حملات ساده نیست. تلاش این قبیل گروه ها برای حمله به مراکز فرمانده ارتش و پلیس مصر ناکام ماند و به همین علت برای حملات به پاسگاه های دور افتاده برنامه ریزی می کنند. بیانیه هایی را که گروه اجناد مصر صادر می کند به طور کامل با ادبیات اخوان المسلمین هماهنگ است.

49261

کد N235440