دادگاه مصر 30 حامی مرسی را به زندان محکوم کرد

قاهره,مرسی

تهران – ایرنا – مقام های قضایی مصر گفتند: یک دادگاه این کشور روز یکشنبه 30 تن را به علت برپا کردن تظاهرات خشونت بار در حمایت از ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری برکنار شده مصر، به سه سال و نیم زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، دولت منصوب شده از سوی نظامیان مصر از هنگام برکناری مرسی در ماه ژوییه، سرگرم سرکوب گسترده حامیان مرسی و اخوان المسلمین بوده است.

در این سرکوب ها بیش از یکهزار و 400 تن کشته و هزاران تن دیگر زندانی شده اند.

همچنین بیش از یک هزار تن از حامیان مرسی در محاکمه های گروهی محکوم شدند که از این تعداد 529 تن در ماه گذشته به اعدام محکوم شدند.

یک دادگاه قاهره روز یکشنبه این متهمان را به علت برپا کردن شورش، مسدود کردن جاده ها و مشارکت در خشونت در جریان برپایی تظاهرات اعتراض آمیز ماه فوریه علیه محاکمه مرسی به چند اتهام از جمله تحریک به کشتن تظاهرکنندگان در دوره ریاست جمهوری خود، محکوم کرد.

به گفته مقام های قضایی، آنها همچنین به عضویت در یک گروه تروریستی متهم شده اند که ظاهرا منظور عضویت در اخوان المسلمین است.

مقام های منصوب از سوی ارتش مصر، این جنبش را گروهی تروریستی دانسته و آنها را به دست داشتن در بمب گذاری های ماه دسامبر شمال قاهره متهم کرده اند.

مترجمام**1486**1010
کد N235435