فیاضی به ایلنا خبر داد:

گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد تکمیل شد/تخلفات زیادی در پرونده وجود دارد

مجلس

با توجه به تکمیل گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد احتمالا طی هفته جاری آن را برای تایید تقدیم هیات رئیسه خواهیم کرد تا پس از تایید در صحن علنی قرائت شود.

نماینده نور و محمود آباد یادآور شد: با توجه به تکمیل گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد احتمالا طی هفته جاری آن را برای تایید تقدیم هیات رئیسه خواهیم کرد تا پس از تایید در صحن علنی قرائت شود.

عبد الوحید فیاضی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشار به جلسه امروز کمیسیون آموزش مجلس گفت: جلسه امروز تنها به بررسی و جمع بندی گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی تکمیل شده است، عنوان کرد: در این گزارش تخلفات بسیاری وجود دارد که پیش از ارائه گزارش به هیات رئیسه نمی توان جزیات آن را گفت اما پرونده بسیار سنگین است.

نماینده نور و محمود آباد یادآور شد: با توجه به تکمیل گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد احتمالا طی هفته جاری آن را برای تایید تقدیم هیات رئیسه خواهیم کرد تا پس از تایید در صحن علنی قرائت شود.

کد N235417