شبه نظامیان اوکراین در اسلاویانسک حکومت نظامی اعلام کردند

حکومت نظامی

تهران – ایرنا – شبه نظامیان حامی روسیه که در شرق اوکراین فعالند،روزیکشنبه درشهر اسلاویانسک حکومت نظامی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویاچسلاو پونوماریوف، رهبر خودخوانده جدایی طلبان شهر اسلاویانسکبه خبرنگاران گفت: این حکومت نظامی از نیمه شب امروز (به وقت محلی) تا ساعت شش صبح ادامه خواهد داشت.

این شورشیان تصمیم خود را پس از آن گرفتند که در درگیری مسلحانه با مهاجمان ناشناخته دو عضو این گروه کشته شدند.

مترجمام/9242**1547
کد N235347