پایگاه مصری ˈالیوم السابعˈ :

آمریکا از جاسوسی صهیونیست ها در هراس است

ویزا,اسراییل

تهران-ایرنا-پایگاه مصریˈالیوم السابعˈدرگزارشی می نویسد: واشنگتن که سابقه دیرینه در زمینه جاسوسی از دیگر کشورها و دولت ها دارد،خود در هراس از فعالیت عوامل جاسوسی رژیم صهیونیستی،از الحاق صهیونیست ها به برنامه معافیت دریافت روادید برای ورود به آمریکا خودداری می کند.

ˈالیوم السابعˈ به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت :سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) تحت عنوان جلوگیری از تسهیل ورود جاسوس های اسراییلی به آمریکا، با الحاق رژیم صهیونیستی به فهرست معافیت دریافت روادید برای ورود به آمریکا مخالفت کرده است.

هاآرتص افزود :این اولین بار است که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در مذاکرات مربوط به قرار دادن نام رژیم اسراییل در فهرست معافیت دریافت روادید شرکت می کند.

بنابراین گزارش، پیوستن به برنامه معافیت صدور روادید، صهیونیست ها را از دریافت روادید گردشگری برای سفر به آمریکا بی نیاز می کند.

برپایه این گزارش، مساله جاسوسی اسرائیل از آمریکا موضوع بسیار حساسی است که از زمان بازداشت جاناتان پولارد، جاسوس اسرائیلی در آمریکا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آزادی پولارد اخیرا به عنوان بخشی از تلاش های واشنگتن در پیشبرد روند مذاکرات سازش مورد بحث قرار گرفته است.

برنامه معافیت دریافت روادید ورود به آمریکا 38 کشور را در بر دارد و براساس آن، اتباع این آنها می توانند 90 روز بدون نیاز به روادید در امریکا بسر برند.

مترجمام**1408**5981
کد N235220