محبی در تذكری شفاهی:

وزیر كشور پاسخگوی بركناری مدیران كرمانشاه باشد

مجلس

رخ فروش محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه بسیار پایین است که کشاورزان این استان را با مشکلات جدی روبرو کرده است./رحمانی فضلی باید پاسخگو این موضوع که چرا مدیران دلسوز در استان کرمانشاه به صورت دسته جمعی برکنار می‌شوند و تغییرات عمده در سطوح مدیران این استان رخ می‌دهد باشد.

نماینده مردم سقز گفت: رحمانی فضلی باید پاسخگو این موضوع که چرا مدیران دلسوز در استان کرمانشاه به صورت دسته جمعی برکنار می‌شوند و تغییرات عمده در سطوح مدیران این استان رخ می‌دهد باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد ابراهیم محبی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: نرخ فروش محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه بسیار پایین است که کشاورزان این استان را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

نماینده مردم سقز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر نیرو در جهت تامین آب شرب مناطق روستایی سقز و کلیایی اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر کشور گفت: رحمانی فضلی باید پاسخگو این موضوع که چرا مدیران دلسوز در استان کرمانشاه به صورت دسته جمعی برکنار می‌شوند و تغییرات عمده در سطوح مدیران این استان رخ می‌دهد باشد.

کد N235101