کمیسر انرژی اتحادیه اروپا:انتقال گاز روسیه به اروپا دچار اختلال نمی شود

روسیه,گاز

تهران- ایرنا- ˈگنتر اوتینگرˈ کمیسر اتحادیه اروپا در امور انرژی گفت: انتقال گاز روسیه به اروپا تحت تاثیر تحریم های احتمالی علیه مسکو قرار نخواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از فرانکفورت، وی تاکید کرد که در صورت اعمال تحریم های اقتصادی چه از جانب اتحادیه اروپا وچه از جانب روسیه ، انتقال گاز به اروپا دستخوش اختلال نخواهد شد.

ˈاوتینگرˈ افزود: دیدگاه کنونی براساس گفت و گوهای متعددی است که با مسوولان ˈگازپرومˈ شرکت عظیم گاز رسانی روسیه داشته ایم. آنها مایلند که به تعهدات خود برای فروش گاز به اتحادیه اروپا ادامه دهند و به این تعهدات پایبند هستند.

بر اساس این گزارش، شرکت گازپروم روسیه 25 درصد نیاز گاز اروپا را تامین می کند.

کمیسر اتحادیه اروپا در امور انرژی تاکید کرد که با هرگونه کاهش خرید گاز از روسیه مخالف است و گفت راهبرد اروپا باید مبتنی بر ایجاد تنوع در تامین منابع انرژی باشد.

کشورهای نروژ و الجزایر نیز از تامین کنندگان عمده گاز اروپا محسوب می شوند.این دو کشور در مجموع 30 درصد گاز مورد نیاز اروپا را تامین می کنند.

اروپام ** 1583 **1010
کد N234974