با به چالش کشیدن محور ضد سوری؛

بازدید بشار اسد از شهر مسیحی نشین معلولا/ ابراز امیدواری به برقراری کامل صلح در سوریه