آیت الله آملی لاریجانی:

مشکل نیروی انسانی در قوءقضاییه در حال رفع است

سیاست داخلی,آیت الله آملی لاریجانی

پژوهشگاهی در دستگاه قضائیه راه اندازی شده که با حضور خود قاضی آرائ مورد نقد علمی قرار می‌گیرد که این امر موجب اتقان احکام دادگاه‌ها شده است.

رییس‌قوءقضاییه گفت: مشکل نیروی انسانی در قوءقضاییه در حال رفع است

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در افتتاح ‌کلینیک فوق تخصّصی دندانپزشکی قوه‌قضائیه گفت: وظیفه اصلی دستگاه قضائیه افتتاح چنین مراکزی نیست، بلکه آنچه در قانون و شرع آمده، این نهاد وظیفه اجرای عدالت رسیدگی به دعاوی و مشکلات مردم را بر عهده دارد که به حمدالله قوه قضایه دراین مسیر زحمات بسیاری کشیده و مسئولان آن به وظایف خود در حد وظیفه محوله اجرا کردند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نیمی از دستگاه قوه قضائیه در حال تجدید است، گفت: در حال حاضر ۸۰۰ هزار قاضی در سراسر کشور داریم که با تلاش نمایندگان مجلس قرار شده که دستگاه قضائیه در طول برنامه پنجم چهار هزار قاضی اضافه کند. تا از این طریق بتواند پرونده‌ها را بهتر و دقیق‌تر رسیدگی و احکام محکمی صادر کند.

وی یکی از مشکلات قوه قضائیه را بحث اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: امیدواریم بعد از برنامه پنجم، توسعه قضایی شکل گرفته و بسیاری از مشکلات این دستگاه مرتفع شده باشد، البته به روسای دادگستری سراسر کشور نوید می‌دهم که مشکل نیروی انسانی در حال رفع است، در حالی که تصدی ریاست قوه قضائیه را برعهده گرفتند مشکل تمام دادگستری‌های کمبود نیرو بود که خدا را شاکریم که این مسئله در حال رفع است.

ایت الله لاریجانی با بیان اینکه نظارت در درون و برون دستگاه قضائیه افزایش یافته است، ادامه داد: در این دوره بحثهای از جمله پیشگیری از و قوع جرم و فن آوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار گرفت. توفیقاتی نیز به دست‌ آمد که موجب رسیدگی سریع واتفاق آراء شده است. از سویی دیگر پژوهشگاهی در دستگاه قضائیه راه اندازی شده که با حضور خود قاضی آرائ مورد نقد علمی قرار می‌گیرد که این امر موجب اتقان احکام دادگاه‌ها شده است.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه این دستگاه توانسته به وظایف خود به خوبی عمل کند، خاطر‌نشان کرد: ما معتقدیم که باید کارمندان یک دستگاه از شادابی و نشاط بالایی برخوردار باشد تا آن دستگاه بتواند به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

وی ادامه داد: اینکه کارمندان دستگاه قضائیه بدانند که مورد توجه مسئولان قرار گرفته‌ان، د بدون شک برای روحیه کاری آنان موثر است. و ما به دنبال آن هستیم که مشکلاتی معیشیتی آن‌ها را حل کنیم.

آیت الله لاریجانی ادامه داد: این مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی و سایر مراکز مشابه آناز بودجه دولتی استفاده نکرده است بلکه از الطاف مقام معظم رهبری به این دستگاه این بوده که بودجه خاصی را برای جبران کاستی‌ها در اختیار قوه قضائیه گذاشته است.

کد N234813