رییس‌قوء‌قضاییه تاکید کرد:

نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های حوزه سلامت

سیاست داخلی

رسیدگی به معیشت کارکنان اهمیت زیادی داشته و موجب افزایش سلامت روحی و جسمی کارکنان خواهد شد.

رییس‌قوء قضاییه گفت: با رصد تمام امور بر نحوه اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت نظارت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا‏، آیت اله صادق املی لاریجانی در حاشیه افتتاح کلینیک فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضائیه در ارتباط با نقش قوا در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت گفت: در اجرا سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت همه قوا نقش دارند و قوه قضائیه نیز با رصد تمام امور در بخش نظارتی عمل می‌کند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: همکاران ما در بازرسی کل کشور در حال پیگیری هستند تا این مسئله را به عنوان یک بسته کامل برای اجرا فراهم کنند.

وی با بیان اینکه افتتاح کلینیک دندانپزشکی قوه قضائیه در راستای سیاست‌های اجرایی سلامت نیست، اظهار کرد: افتتاح امروز در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری برای ارتقای دستگاه قضایی است، چرا که رسیدگی به معیشت کارکنان اهمیت زیادی داشته و موجب افزایش سلامت روحی و جسمی کارکنان خواهد شد.

کد N234767