پور مختار خبر داد:

بررسی شکایت متقابل یک نماینده از شورای عالی امنیت ملی در کمیسیون اصل 90

مجلس

رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: در جلسه کمیسیون اصل 90 شکایت آقای کریمی قدوسی از شورای عالی امنیت ملی به خاطر نحوه عملکرد آن بررسی می شود.

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره جلسه کمیسیون اصل 90 با حضور کریمی قدوسی و مسئولان شورای عالی امنیت ملی که به عنوان دستور کار کمیسیون اصل 90 منتشر شده است گفت: آقای کریمی قدوسی به خاطر شکایت شورای عالی امنیت ملی از وی شکایت کرده است.

وی افزود: آقای کریمی قدوسی از طرز کار شورای عالی امنیت ملی شکایت کرده است، علت آن این است که معتقد است من به وظیفه نمایندگی خود عمل کرده ام و شورا نباید علیه من در قوه قضاییه شکایت می کرد.

وی همچنین درباره آخرین اخبار از کامیون های هوو گفت: شرکت ایران خودرو دیزل در این پرونده محکوم شد، چند سال پیش شاهد ورود خودروهای غیر استاندارد هوو بودیم که متاسفانه خسارت های زیادی ناشی از تصادفات صورت گرفته به رانندگان تحمیل شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شکایتی که در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شد منجر به محکومیت شرکت ایران خودرو دیزل به عنوان واردکننده این خودروها شد اما به رغم این شکایت های شرکت ایران خودرو دیزل در مواردی از پرداخت خسارت ها استنکاف کرد.

پورمختار گفت: به همین دلیل شکایت هایی نسبت به این اقدام و عدم انجام تعهد شرکت به کمیسیون امنیت ملی انجام شد که دعوت کرده ایم از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی تهران و شرکت ایران خودرو و ایران خودرو دیزل که درباره نحوه اجرایی شدن آرای صادره صحبت شود تا حق رانندگان خسارت دیده هر چه زودتر احقاق شود.