سفر سرکرده طالبان به کابل پس از آزادی از دبی

آسیا اقیانوسیه

رسانه ها از سفر معتصم آغاجان رهبر طالبان و مذاکره کننده ارشد این گروه با دولت پاکستان به کابل پس از آزادی از دبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس از سفر معتصم آغاجان رهبر طالبان و مذاکره کننده ارشد این گروه با دولت پاکستان به کابل پس از آزادی از سوی مقامات دولت امارات متحده عربی خبر داد که از اوایل ماه جاری میلادی در دبی در حبس خانگی بود.

در همین رابطه یکی از مقامات فرودگاه کابل اعلام کرد که بخش ویژه فرودگاه ساعت 17 روز شنبه هنگام ورود آغاجان به پایتخت به روی مسافران عادی مسدود شده بود.

قاضی امین وقد از اعضای شورای عالی صلح در کابل نیز در گفتگو با اکسپرس تریبیون از آغاز مذاکرات صلح از سوی معتصم خبر داد که با ایجاد یک گروه شخصی و مذاکره جداگانه با مذاکره کنندگان حامی دولت افغانستان ضربه سنگینی به تلاشهای دولت وارد کرده بود.

دولت کابل از امارات خواسته بود تا تمام محدودیتها علیه آقاجان معتصم را که وزیر امور دارایی در دوران حکومت طالبان بود و برای یک هفته در فوریه 2014 مفقود شد، بردارد. آقا جان پس از فروپاشی حکومت طالبان مسئولیت سیاسی شورای رهبری طالبان موسوم به شورای کویته را برعهده گرفت و یکی از چهره‎های صلح طلب طالبان است.