رئیس جمهور در همایش ملی زنان:

نمی‌توانیم نیمی از جامعه را در حاشیه بگذاریم

حسن روحانی, روز زن

من به عنوان یک حقوق‌دان و رئیس جمهور اعتراف می‌کنم هنوز کاستی‌های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان و عدالت جنسیتی وجود دارد.

رئیس جمهور گفت: چرا عده‌ای حضور زنان را تهدید حساب می‌کنند و فکر می‌کنند به محض اینکه زن از در خانه خارج می‌شود عرش اخلاق و عفت عمومی به صدا در می‌آید. زنان خود پاسدار عصمت جامعه هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس جمهور در همایش ملی زنان نقش آفرینان عرصه اقتصاد وفرهنگ که با حضور ۷۰۰تن از زنان کشور به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) و گرامی داشت روز زن و مادر برگزار شده بود، ضمن تبریک این روز گفت: با وجود شخصیتی مانند حضرت فاطمه (س) ‌درمیان زنان جهان نیازی به صحبت از مقام و استعداد و شایستگی و عروج زن نیست، زیرا فاطمه (س) با وجود تمامی این ویژگی‌ها الگویی برای تمام زنان و انسان‌ها است فاطمه (س) یعنی شهامت، شجاعت، حق مداری، فاطمه (س) یعنی بانویی که محبت و عشق را به خانه مولایمان برد و آنرا الگویی برای همه همسران جهان قرار داد.
وی افزود: قرار گرفتن میلاد فاطمه اطهر (س) و فرزند صالحش به عنوان روز زن و ماد رانتخاب شده است هر چند که این انتخاب معنای آن نیست که سخن گفتن از حقوق بانوان و تکریم آن‌ها به این روز و ایام اختصاص یابد. روز زن و میلاد فاطمه (س) روزی است برای آنکه راه را گم نکنیم و به مسیری برای راه تعالی بانوان و همه انسان‌ها براساس معیارهای اسلامی بپردازیم.
رئیس جمهور گفت: در اسلام نه مرد را جنس اول می‌دانیم و نه زن را جنس دوم، هر دو را در کنار هم و نه در برابر هم می‌انگاریم زیرا که هر دو به یک اندازه دارای کرامت انسانی هستند، نه این فرودست است و نه آن فرادست و نه این دون است و نه آن عالی.
روحانی گفت: در تاریخ ایران از قرن‌ها پیش زنان برای احقاق حقوق خود به پا خواسته‌اند و سخن گفتند وعمل کردند این مسیر تعالی از قبل از مشروطه و در زمان نهضت تنباکو آغاز شد که یک زن توانست قلیان را از کنار شاه بردارد و بشکند و هنگامی که شاه به او اعتراض کرد گفت که این فتوای مرجع تقلیدمان است و شاه را به سکوت واداشت.
وی گفت: زنان ما در نهضت اسلامی نقشی کمتر از مردان نداشتند. در ۱۵ خرداد ۴۲ هنگامی که مردان برای اعتراض به دستگیری امام در قم تجمع کردند زنان چادر به کمر و حتی شمشیر به دست با فریاد یا مرگ یا خمینی برای به حرکت در آوردن این نهضت اسلامی فعالیت کردند و در ۱۷ شهریور و ۲۲ بهمن همه جا دوشادوش مردان پرچم انقلاب و نهضت اسلامی را به دوش داشتند.
روحانی ادامه داد: امام زن را از گوشه خانه با حجاب و عفاف به جامعه آورد و آن مرجعی بود که فتوای صریح برای شرکت زنان در تظاهرات در برابر تمامی شبهات داشت. او دربرابر متهجرینی که می‌خواستند در دانشگاه میان دختران و پسران دیوار بکشند و برای حضور زنان در جامعه مشکل ایجاد کنند ایستاد. پس تقارن این روز با ولادت ایشان اتفاقی به جا و فرخنده است.
وی ادامه داد: ما امروز راه و مسیر امام را طی می‌کنیم زنان نیز فراز و نشیبهای تاریخی و مشکلات فراوانی داشتند که هنوز به اتمام نرسیده است. زنان در دوره حاکمیت سنتی و همچنین در زمان ظهور تجدد مدرنیته به نوعی گرفتار بودند چه آن زمان که آنان را زندانی پستوی خانه کردند و چه آن زمان که در زمان تجدد ابزار دست مردان قرار گرفت در هر دوی این دوران به بانوان ما ظلم شده است.
روحانی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی قدمهای مهمی بر مبنای احکام خدا در این زمینه برداشته شده است قرآن همواره زنان و مردان را در کنار هم قرار داده است و همیشه از زنان ومردان مسلمان زنان و مردان با ایمان در کنار یکدیگر نامبرده است پس آنهایی که آزادی زن به معنای مشروع اسلامی آن و از تعالی زن می‌ترسند این اعتقادات غلط را به پای اسلام و قرآن ننویسند زیرا که خدا اجر و پاداش هیچکدام را فراموش نمی‌کند.
رئیس جمهور ادامه داد: درست است که مادری و مقام مادری مقام بسیار شایسته و والایی است اما مگر پدر که به جامعه می‌آید وظایف پدری خود را فراموش می‌کند که مادر با آمدن به جامعه مسئولیت مادری خود را فراموش کند هیچ رسالتی بالا‌تر از تربیت فرزندان و انسان‌ها نیست آیا تربیت فرزندان و رسیدگی به امور خانه و رئیس امور خانه بودن با حضور در جامعه و رسالتهای اجتماعی و اقتصادی در تضاد است؟ آیا تنها خانه مامن زنان است و یا اینکه ما باید این امنیت را به خیابان، جامعه و همه جای کشور گسترش دهیم.
روحانی افزود: هنگامی که به ۴-۵ دهه گذشته نگاه می‌کنیم زنان به عنوان انسانهایی که مبارز بودند و در برابر استبداد صبرو استقامت داشتند و به عنوان همسران و مادران رزمندگان، جانبازان و آزادگان به همه روحیه دادند و کشور را از تجاوز متجاوزین نجات دادند به عنوان انسانهایی هوشمند با توان و استعدادشان در همه عرصه‌ها مانند دانشگاه مدرسه بیمارستان و کارخانه حضور موثر و تاثیر گذاری گذاشته‌اند و هیچ جایی نیست که از حضور زنان خالی باشد.
رئیس جمهور گفت: چرا عده‌ای حضور زنان را تهدید حساب می‌کنند و فکر می‌کنند به محض اینکه زن از در خانه خارج می‌شود عرش اخلاق و عفت عمومی به صدا در می‌آید. زنان خود پاسدار عصمت جامعه هستند حضور این همه زن در صحنه‌های اجتماعی یک فرصت است نه تهدید و اشکالی در گوشه‌ای از آن وجود دارد باید به خود بانوان و اگذار شود تاخودشان مسئله را حل کنند باخشونت و تبخ‌تر با زنان جامعه ما برخورد نکنید ما نه فرهنگ خشونت و نه خشونت فرهنگی نه فرهنگ تبعیض و نه تبعیض فرهنگی برای جامعه و زنانمان نخواهیم پذیرفت امروز زنان ما در تمام صحنه‌ها با وقار کرامت شخصیت و عفاف همانند مردان فعالیت می‌کنند.
او ادامه داد: مگر می‌توانیم نیمی از جامعه را فراموش کنیم و ۵۰درصد از فضای جامعه را به گوشه‌ای برانیم در حاشیه بگذاریم؟ زنان باید دارای فرصت برابر مصونیت و حقوق اجتماعی برابر باشند ما برای اینکه در مسیر راه به مقصد برسیم راهی طولانی در پیش داریم اقدامات بسیار ارزشمندی برای زنان در زمینه علوم، ‌دانش، ‌تحصیل و کارواشتغال فراهم شده ودر تمام بخشهای فرهنگی و اقتصادی حضور دارند.
روحانی گفت: به ویژه اکنون زنان با به وجود کسب و کار الکترونیک در همه عرصه‌ها حضور دارند و زمینه پیشرفت آن‌ها مهیا و ما نیاز به الگو گرفتن از غرب نداریم وروز زن روز فاطمه اطهر (س) است که بالا‌ترین اسوه برای زنان جامعه ما است این همایش به نام کارآفرینان درعرصه فرهنگ وا قتصاد است و زنان در تمامی صحنه‌ها حضور خواهند داشت اما هنوز ظلم وخشونت نسبت به زنان پایان نیافته است.
وی افزود: در روستا‌ها بار سنگین کار بر دوش زنان است در عرصه‌هایی مانند مزرعه و قالی بافی وزنان شهری و پایتخت نیز همین وضعیت را دارند برخی از زنان از رفتار ناعادلانه مردان در هراسند و این دوران باید پایان یابد. امروز زنانی در جامعه داریم که از بسیاری از حقوق برخوردار ند اما هنوز هم کاستی‌های فراوانی وجود دارد. من به عنوان یک حقوق‌دان و رئیس جمهور اعتراف می‌کنم هنوز کاستی‌های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان و عدالت جنسیتی وجود دارد دولت تدبیر وامید و بالا‌تر از آن نظام جمهوری اسلامی خود را مرهون حضور فعال زنان آگاه و مشارکت جو درصحنه اجتماعی و در پای صندوق آرا می‌داند و عهدی که دولت تدبیر وامید از روز اول با زنان و دختران جامعه ما داشته است که فرصتهای بیشتری را برای حضور آنان فراهم کند به این عهد وفادار خواهد ماند.
رئیس جمهور در ادامه گفت: در بسیاری از زمینه‌ها من دست یاری به سوی ملت بانوان و ارکان دیگر نظام دراز می‌کنم برای اینکه به هدف نهایی برای احقاق حقوق زنان برسیم همه باید کمک کنند. تمامی زنان اندیشمند، ‌اساتید به ویژه حقوقدانان و فق‌ها باید به صحنه بیایند و باید نیازهای امروز جامعه را با منابع پویای فقه و با منابع اصیل اسلامی بسازند زیرا که اسلام برای هر دوره وزمانی راه رستگاری را آماده کرده است. من از معاونت امور زنان و خانواده می‌خواهم با همکاری مراکز تحقیقاتی اندیشمندان جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد بخش خصوصی و عمومی همکاری ومشارکت کنند وراه هموار‌تر کنند بدون شما مادران وزنان در این کشور اعتدال تدبیر وامید استقرار نخواهد یافت این شما هستید که باید نهال امید را در خانواده‌ها قرس کنید ونشاط را بر دل فرزندان همسران پدران و مادران روز به روز بیشتر کنید. تعالی از خانه و خانواده شروع می‌شود. خانواده اساس و بنیان اصلی برای اجتماع وجامعه ماست و اصلاح از داخل خانه‌ها آغاز می‌شود اگر به نیمی از جمعیت کشور توجه کنید در آن کشور شاهد رشد وتوسعه واقعی نخواهیم بود و باحضور زنانمان شاهد جامعه‌ای بهتر و توسعه یافته‌تر خواهیم بود.

کد N234694