هشدار ایندیپندنت درباره خطری که محصول گندم را در سرتاسر جهان تهدید می کند

آمریکا اروپا

یک روزنامه انگلیسی تیتر نخست اخبار و گزارشهای خود را به هشدار دانشمندان در مورد خطری که محصولات گندم جهان از خاورمیانه تا اروپا را تهدید می کند، اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دانشمندان هشدار می دهند که محصولات گندم به شدت از سوی نوعی بیماری قارچی تهدید می شود.

به گفته دانشمندان، اگر هر چه سریعتر با این بیماری برخورد نشود محصولات گندم در سراسر جهان در آستانه از بین رفتن قرار می گیرد. این بیماری از آفریقا ریشه گرفته و به سرعت در جنوب و مرکز آسیا گسترش یافته و هم اکنون محصولات کشاروزی در خاورمیانه و اروپا را تهدید می کند.

این بیماری تهدیدی جدی را علیه امنیت غذا در جهان ایجاد می کند.

در حالی که اغلب کشورهای جهان با خشکسالی مواجه بوده و همین امر موجب کاهش تولید گندم و دیگر محصولات غذایی در برخی از مناطق جهان شده، شیوع این بیماری می تواند مشکلات بسیار جدی تری را متوجه انسان کند.