رایزنی ایران و آذربایجان پیرامون تبادل محبوسین و استرداد مجرمین 

سیاست خارجی

سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان در دیدار با وزیر دادگستری این کشور پیرامون اعطای تسهیلات به زندانیان،چگونگی اجرای موافقتنامه تبادل محبوسین و نحوه استرداد مجرمین بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محسن پاک آیین، سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان در دیدار با فکرت محمد اف وزیر دادگستری این کشور پیرامون اعطای تسهیلات به زندانیان،چگونگی اجرای موافقتنامه تبادل محبوسین و نحوه استرداد مجرمین بحث و تبادل نظر کرد.

در این دیدار سفیر کشورمان از نگاه مثبت جمهوری آذربایجان  برای تسریع در مبادله زندانیان که منجر به انتقال تعدادی از محبوسین در روزهای اول سال جدید خورشیدی صورت گرفت،تشکر کرد و برای برنامه ریزی جهت ادامه این روند اعلام آمادگی کرد.

وی همچنین سفر الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان به ایران را آغاز تحول همه جانبه در مناسبات فیمابین دانست و گفت آثار دیدارهای انجام شده در تهران بتدریج بروز و ظهو خواهد داشت.

در  این دیدار فکرت محمد اف وزیر دادگستری آذربایجان نیز با پر ثمر خواندن سفر رئیس جمهور آذربایجان به ایران،آثار مثبت این سفر را فراگیر خواند  و ابراز امیدواری کرد که توسعه همکاری های حقوقی و قضائی بین دوکشور ،پشتوانه ای برای مناسبات فیمابین باشد.

وی از تبادل زندانیان به عنوان یک اقدام انسانی یاد کرد و گفت ما در این زمینه اراده مشترکی داریم و امیدوارم که مراحل قانونی تبادل زندانیان هرچه زودتر طی شود.