نیروهای صهیونیست یکی از پنجره های مسجد الاقصی را شکستند

کد N234419