رهبر مسیحیان مارونی : خلاء سیاسی برای لبنان به معنای مرگ است

انتخاب رییس جمهوری,بشاره راعی

بیروت – ایرنا – رهبر مسیحیان مارونی لبنان با تاکید بر ضرورت انتخاب رییس جمهوری جدید این کشور،گفت که « خلاء سیاسی »برای لبنان به معنای « مرگ » است.

به گزارش ایرنا، کاردینال « بشاره پطرس راعی» روز یکشنبه در گفت وگویی با خبرنگاران ابرازامیدواری کرد که روز چهارشنبه آینده رییس جمهوری جدید لبنان انتخاب شود.

نشست های پارلمان لبنان برای انتخاب رییس جمهوری جدید این کشور از چهارشنبه آینده شروع می شود.

نمایندگان مجلس لبنان تا چهارم خرداد ماه فرصت دارند تا رییس جمهوری جدید این کشور را از میان نامزدهایی که از شخصیت هایی مسیحی مارونی لبنان هستند، انتخاب کنند.

ربیس جمهوری ، نخست وزیر و رییس مجلس نمایندگان به ترتیب از طوایف و مذاهب مسیحی مارونی، اهل تسنن و شیعه هستند.

تاکنون فقط «سمیر جعجع» رییس حزب نیروهای لبنانی بطور رسمی نامزدی خود را اعلام کرده و در گروه های 8 و 14 مارس از برخی شخصیت های حزبی و سیاسی به عنوان نامزدهای احتمالی یاد می شود.

در دور اول رای گیری در مجلس لبنان برای انتخاب رییس جمهوری باید دو سوم نمایندگان حاضر باشند و به نامزد مورد نظر خود رای بدهند.

رییس جمهوری جدید باید 86 رای از میان آرای 128 نماینده مجلس لبنان را کسب کند اما در جلسات بعدی مشارکت نصف به علاوه یک نماینده کافی است.

خاورم ** 1324
کد N234341