بذرپاش: حق ندارید هر کاری دوست دارید انجام دهید

بذرپاش

تهران - ایرنا - نماینده مردم تهران در مجلس که با عنوان نماینده سوال کنندگان از وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی صحبت می کرد خطاب به فانی گفت: شما حق ندارید هر کاری که دلتان می خواهد انجام دهید و هر کسی را که دلتان خواست انتصاب کنید درست است که دولت از مردم رای آورده اما یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری همین نمایندگان از مردم رای گرفتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «مهرداد بذرپاش» روز یکشنبه که به عنوان نماینده سوال کنندگان از وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس صحبت می کرد، افزود: مجمع نمایندگان بسیاری از استان های کشور از جمله تهران، مرکزی، گلستان، اصفهان، آذربایجان های شرقی و غربی و دیگر استان ها نسبت به انتصابات شما در وزارت آموزش و پرورش اعتراض کردند.

وی گفت: در همین راستا موضوع استیضاح شما با 93 امضا در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: درست است که دولت عوض شده اما در این زمان دولت 400 مدیر را تغییر داده است که طی دولت های گذشته بی سابقه است اما مشی دولت اعتدال بوده اما به مشی خود عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه یکی از انتقادات مجلس به دولت، کم تحرکی کابینه و خسته بودن آن بود، تصریح کرد: رییس جمهوری این موضوع را پذیرفتند اما قول دادند در بدنه دولت با به کارگیری نیروهای جوان و نخبه این ضعف را برطرف کنند.

خبردرحال تکمیل است.

سیام(3)**9103**9132 ** 1418
کد N234319