وزیرخارجه عمان:

پیامدهای توافق ایران و غرب/شورای همکاری خلیج فارس در سطح تشکیل اتحادیه نیست

خواندنی از سراسر وب