راهبرد صادرات ترکیه رسیدن به مرز 500 میلیارد دلار است

اقتصاد

آنکارا - ایرنا - راهبرد توسعه صادرات ترکیه توسط وزارت اقتصاد و مجمع صادرکنندگان این کشور تدوین و هدف اصلی آن دستیابی به صادرات 500 میلیارد دلار در سال 2023 مصادف با یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه اعلام شده است .

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در این راهبرد، صادرات ترکیه به طور متوسط سالانه 12 درصد رشد خواهد داشت . این کشور قصد دارد که در سال 2023 در میان 10 اقتصاد برتر جهان قرار گیرد و 5/1 درصد از سهم تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد.

این راهبرد دارای چشم انداز بلند مدتی است که متکی بر تحقق اهداف کوتاه مدت خواهد بود و در این راستا سلسله اقداماتی در دستور کار دولت ترکیه قرار دارد.

اجرای طرح های تحقیق و توسعه و ارتقا قابلیت رقابت بین المللی به منظور افزایش ظرفیت صادرات، افزایش مشارکت در نمایشگاه های بین المللی و سایر رخدادهای تجاری و مبادله هیات های اقتصادی و تجاری، ایجاد تنوع در بخش های مختلف صادرات ، فعالیت های تجاری متمرکز بر بازارهای هدف ، ارتقای قابلیت صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط ، جهانی سازی برندهای ترک ، تبدیل استانبول به مرکز ˈمدˈ، نمایشگاه ها و مرکزیت تجاری ترکیه ، حمایت قوی از صادرات و ارایه خدمات به صادرکنندگان، تسهیلات و پشتیبانی های مالی به آنها، تعدد و تنوع خوشه های صادراتی برای دستیابی به قابلیت رقابت در بازارهای جهانی، اصلاح و توسعه قابلیت خدمات بخش حمل و نقل و توسعه ابزارهای جدید پشتیبانی مالی از صادرات، راهبرد صادرات ترکیه تا سال 2023 خواهد بود.

با این وجود، اقتصاد ترکیه همچنان از بحران تراز منفی تجاری و به همین ترتیب کسری تراز پرداخت ها رنج می برد و برای رفع آن باید بر دو روش جذب سرمایه خارجی با هدف توسعه صادرات و انعقاد موافقتنامه های تجاری و ورود به پیمان های تجارت آزاد با هدف توسعه صادرات تمرکز کند.

**جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف توسعه صادرات

ترکیه در راستای پذیرش سیاست اقتصادی ˈآزادˈ از دهه 1980 اقتصاد خود را تجدید ساختار کرده است.

در این خصوص، بخش خصوصی در نقش های کلیدی و دارای بهره وری از اقتصاد وارد می شود و نقش دولت در توسعه زیر ساخت ها و تامین خدمات عمومی کمرنگ تر شده است.

هدف سیاست اقتصادی جدید ترکیه کاهش بیکاری ، انتقال فناوری ، خصوصی نمودن بنگاه های اقتصادی دولتی، رفع کسری تراز پرداخت ها و افزایش همگرایی اقتصادی با اقتصاد جهانی به منظور جذب سرمایه خارجی است.

ترکیه همچنین از گزینه مشوق های مالی برای جهت دادن به سرمایه گذاری های داخلی و

خارجی به منظور توسعه صنعتی و همگرایی زندگی شهری و روستایی استفاده می کند.

این مشوق ها بخصوص مشوق های مالیاتی بسته به میزان و حوزه سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار می گیرد و هدف از آنها تشویق صادرات، ارتقای فناوری ، افزایش رقابت پذیری، ایجاد اشتغال، تداوم سرمایه گذاری ها و پشتیبانی از برنامه های توسعه است.

معافیت از عوارض گمرکی ، معافیت از مالیات ارزش افزوده ، کاهش مالیات، برخورداری کارفرمایان از بیمه تامین اجتماعی، برخورداری کارکنان و کارگران از بیمه، تخصیص زمین ، پشتیبانی در پرداخت بهره وام ها ، منع مالیات از درآمد و استرداد مالیات ارزش افزوده از جمله مشوق های دولت ترکیه به سرمایه گذاران است .

** نگرش ترکیه به سرمایه گذاری خارجی

نگرش ترکیه به تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی یک نگرش آزاد است و هر نوع

کسب و کار اعم از تاسیس کارخانه و فعالیت صنعتی، تجارت و گردشگری منوط به احترام به مقررات و نظم حاکم و پرداخت مالیات ها مجاز و آزاد خواهد بود.

** نظام بانکی و پشتیبانی مالی از صنعت و بازرگانی

نظام بانکی ترکیه از عملیات شرکت ها و موسسات فعال صنعتی و بازرگانی پشتیبانی می کند. بانک های ترکیه خطوط اعتباری و وام های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت اعطا می کنند، امین حساب های بانکی مشتریان خود هستند و همچنین امکان سهیم شدن در بانک ها و یا دیگر شرکت ها و موسسات صنعتی را فراهم می کنند.

بانک ها، سرمایه گذاری های بزرگ و طرح های زیربنایی ترکیه را مورد پشتیبانی مالی قرار می دهند. به منظور تنظیم و قاعده مند کردن سرپرستی بانک ها و حفظ نظام بانکی نیز تشکیلاتی موسوم به ˈموسسه تنظیم مقررات و سرپرستی بانکداریˈ (BDDK) تاسیس شده است که بر عملیات درست و کارآی نظام بانکی نظارت دارد.

در میان بانک های ترکیه نقش ˈاگزیم بانکˈ بسیار موثر است و می توان گفت که بانک محوری در اعطای اعتبارات و مشوق های مالی صادراتی در این کشور است.

** برنامه وام های اعتباری برای بازاریابی حمل و نقل بین المللی

هدف از این برنامه ارایه منابع مالی به شرکت های حمل و نقل بین المللی برای افزایش رقابت خود و در نتیجه کمک به درآمد خارجی ترکیه است.

تسهیلات تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت به طور مستقیم توسط اگزیم بانک به شرکت های حمل و نقل بین المللی ارایه می شود و در جهت کاهش هزینه های حمل و نقل شرکت های صادرکننده است. شرکت هایی که دارای گواهینامه مبنی بر توانایی برای حمل و نقل بین المللی باشند ، واجد شرایط برای این اعتبار هستند و حداکثر دوره بازپرداخت 18 ماه است. مبلغ اعتباری صددرصد از هزینه حمل است که در مدت اعتبار محقق می شود، اما نمی تواند از میزان سرمایه شرکت تجاوز کند.

** برنامه وام های اعتباری به بازاریابی گردشگری

هدف از این برنامه ارایه منابع مالی به آژانس های مسافرتی ترکیه و شرکت های هواپیمایی برای فعالیت های تبلیغاتی بازاریابی و یا خدمات خارج از کشور و در نتیجه کمک به تعادل تراز پرداخت ترکیه از طریق افزایش درآمد گردشگری است .

آژانس های مسافرتی انتخاب شده توسط وزارت فرهنگ ، گردشگری و شرکت های هواپیمایی خصوصی که مجوز کار از وزارت حمل و نقل و یا کسانی که توانسته باشند سالیانه بیشتر از 500 هزار دلار ارز جذب کنند ، واجد شرایط دریافت این اعتبار هستند.

حداکثر دوره بازپرداخت 18 ماه است. مقدار اعتبار به حداکثر 10 درصد از ارز جذب شده توسط شرکت ها و 80 درصد از کل هزینه های این طرح پیشنهادی محدود است، اما میزان آن از 2 میلیون دلار تجاوز نمی کند و برای آژانس های مسافرتی که سفر تورهای مسافرتی را سازماندهی می کنند و شرکت های هواپیمایی که توسط وزارت گردشگری انتخاب می شوند، مدت بازپرداخت حداکثر 18 ماه و بیش از میزان اعتبار منحصر به مقدار حداکثر 15 درصد از درآمد ارز خارجی شرکت است، اما در هر صورت میزان آن بیش از 4 میلیون دلار نیست .

** وام های مخصوص برای خدماتی که درآمد ارزی دارند

این برنامه تعیین شده برای پشتیبانی از برنامه های طراحی و توسعه، خدمات مشاوره ای و خدمات مبتنی بر طرح در کشورهای خارجی از شرکت های ترکیه با هدف فراهم کردن منابع مالی کوتاه مدت ، متوسط مدت برای کمک به ترکیه برای درآمد ارز خارجی است.

وام ها به لیر ترکیه و یا به ارز خارجی افزایش می یابد .

شرکت هایی که در ترکیه هستند و درآمد آنها به صورت ارز خارجی است ، فعالیت صادراتی و یا خدماتی مانند طرح های نرم افزاری و خدمات مشاوره ای دارند، واجد شرایط دریافت این وام هستند.

** برنامه های اعتباری برای شرکت در نمایشگاه های تجاری در خارج از کشور

این برنامه با هدف ارایه منابع مالی به شرکت هایی که تحت نظر وزارت اقتصاد ترکیه به منظور سازماندهی عادلانه و کمک به حضور آنها در نمایشگاه ها برای افزایش سهام خود در بازار و در نتیجه کمک به توسعه صادرات اجرا شده است. وام ها تنها به صورت لیر ترک است. میزان وام برای شرکت هایی که در نمایشگاه حضور خواهند داشت صد هزار لیر ترک است و برای آنهایی که برگزار کننده نمایشگاه هستند، حداکثر یک میلیون لیر ترک است. میزان وام 80 درصد از کل هزینه های طرح پیشنهادی برای شرکت هایی که در نمایشگاه حضور خواهند داشت و 30 درصد برای آنهایی که برپا کننده نمایشگاه هستند، محدود است. دوره بازپرداخت 360 روز است و نرخ بهره توسط اگزیم بانک تعیین شده است.

** اعتبارات و ضمانت ها

هدف از این برنامه ارایه پشتیبانی تامین مالی 2 ساله برای صادرات کالاهای مصرفی بادوام و کم دوام، پنج تا هفت سال برای صادرات کالاهای سرمایه ای و تا 10 سال برای طرح های انجام شده توسط شرکت های ترکیه است .

** ضمانت ها

اگر معاملات صادرات و یا طرح های انجام شده در کشورهای خارجی توسط شرکت های ترکیه انجام شود و تامین مالی توسط بانک های خارجی و یا محلی صورت گیرد، ممکن است، اگزیم بانک ترکیه اقدام به صدور ضمانت نامه به بانک وام دهنده به نفع وام گیرنده کند .

** برنامه های بیمه ای

اگزیم بانک پوشش بیمه برای صادرکنندگان ترکیه در برابر خطرپذیری تجاری و سیاسی با ارایه انواع برنامه های بیمه فراهم می کند.

بیمه اعتبار صادرات کوتاه مدت در سال 1989 آغاز شده است. یک سال پوشش بیمه برای خریدهای صادراتی در اعتبارات کوتاه مدت است. پوشش این بیمه 90 درصد ضرر بنا بر سیاست های تجاری است، باز پرداخت آن حداکثر 360 روز است. پوشش جامع دوره قبل از حمل و نقل حداکثر180 روز است.

** ورود به موافقتنامه ها و پیمان های تجارت آزاد با هدف توسعه صادرات

ترکیه همواره کوشیده است که موانع صادرات به بازارهای جهانی را از پیش رو بردارد که یکی از آنها ، موانع گمرکی و مقررات سایر کشورها است که ترکیه را ترغیب کرد با انعقاد موافقتنامه های تجاری در تعامل با بازارهای خارجی قرار گیرد. این توافق ها از سطح دو جانبه تا چند جانبه و بین المللی قابل ملاحظه هستند.

در حال حاضر ترکیه علاوه بر عضویت در ˈسازمان تجارت جهانیˈ در ˈاتحادیه گمرکی اروپاˈ نیز عضویت دارد و با 19 کشور جهان نیز موافقتنامه تجارت آزاد امضا کرده است. با توجه به بحران کسری تراز پرداخت ها، ترکیه همچنان در جستجوی نفوذ بیشتر در بازارهای جهانی است و یکی از اهداف بزرگ این کشور ورود به ˈپیمان تجارت آزاد کشورهای حوزه آتلانتیک شمالیˈ یعنی پیمان ˈتفتاˈ است.

** مکانیسم اجرای راهبرد توسعه صادرات ترکیه

تغییر و اصلاح رژیم تجاری به تناسب شرایط جهانی، ایجاد بازار رقابتی و متنوع با مکانیسم نظارتی شورایی ، رقابت و امتیازهای لحاظ شده در موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی برای مدیریت واردات ، تاسیس شورای رقابت ،جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه وگسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سراسر ترکیه، تقویت توان صادراتی، تقویت اتاق ها و تشکل های تجاری و صنعتی ، ورود به پیمان های تجاری جدید، اعطای مشوق های بخش دولتی و بانکی به صادرکنندگان و بنگاه های کوچک و متوسط دستیابی به فرصت های جدید صادراتی و در نهایت تحقق صادرات 500 میلیارد دلاری در سال 2023 است.

خاورم ** 230**1651
کد N234177