گروه دوستی پارلمانی سوئیس مهمان صحن مجلس شورای اسلامی شد

مجلس

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی به گروه دوستی پارلمانی سوئیس که مهمان امروز جلسه علنی مجلس بودند خیر مقدم گفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس به اعضای گروه دوستی پارلمانی سوئیس خیر مقدم گفت و ابراز امیدواری کرد که روابط دو پارلمان ارتقا یابد.

وی افزود: ارتقای روابط دو پارلمان می تواند در گسترش صلح و امنیت نقش آفرینی کند.