سیاستمدار لبنانی:

رژیم اسرائیل نمونه ای از تروریسم بین المللی است

آفریقا و خاورمیانه

یکی از سیاستمداران لبنانی با اشاره به حمایت رژیم صهیونیستی از تروریستها در سوریه و لبنان این رژیم را تروریست پرور توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، علی قانصو گفت: اسرائیل نمونه ای از تروریسم بین المللی و الگوی تروریسم،و حامی آن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم و از طریق همپیمانان غربی و برخی اعراب است که جنگی تمام عیار ضد سوریه برای حذف نقش آن در حمایت از مقاومت به راه انداخته اند و در ورای تروریسم در عراق و لبنان قرار دارند.

این سیاستمدار لبنانی خواستار تشکیل جبهه مقابله با تروریسم ضد لبنان و پایبندی به معادله ارتش،ملت و مقاومت که حامی کشور و ضامن استقرار آن است شد.

قانصو از دولت لبنان خواست که در راستای برقراری ثبات و اعطای حقوق لبنانی ها تلاش کند.

وی افزود: لبنان به رئیس جمهوری که شبهه ای درباره آن وجود نداشته باشد و دستانش به خون لبنانی ها آغشته نشده باشد نیاز دارد.