بحران مالی و تاثیرآن بر روند رشد جمعیت یونان

کاهش تولید مثل,یونان

آتن - ایرنا - بحران مالی در یونان که از 4 سال پیش دراین کشور آغاز گردیده،حتی رشد جمعیت در این کشور را نیز تحت تاثیر شدید خود قرار داده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از آتن، درجامعه سنتی یونان گرچه رشد جمعیت کشورطی سی سال گذشته درحد نیم درصد بیشترنبوده اما تقریباً رشد جمعیت این کشور تا حدودی ثابت و تعداد تولدها کمی بیشتر از تعداد مرگ و میرها بوده است.

براساس آمار اداره آمار یونان با شروع بحران مالی دراین کشور و افزایش فقر درکل جامعه وبخصومص درجمع طبقه متوسط این کشور روند میزان مرگ ومیر ها نسبت به تولدها کمی رشد پیدا کرده و باعث نگرانی دست اندرکاران امور اجتماعی و سیاسیون کشور شده است.

گرچه رشد جمعیت این کشور سالهاست تغییر چندانی نداشته اما بهرحال تعداد تولدها همیشه تا حدودی بیشتر از تعداد مرگ و میرها بوده و این روند کمتر دستخوش مسایل سیاسی و به ویژه اقتصادی درکوتاه مدت، قرارمی گرفته است .

طی 10 الی 15 سال گذشته باعضویت یونان ، ابتدادرجمع کشورهای عضوهمکاری اقتصادی اروپا وبعداً درجمع کشوهای اتحادیه اروپا، ظاهرا وضع اقتصادی مردم برای مدتی بهتر شد و تاثیر مثبتی دررشد جمعیت کشور داشت.

یکی دیگر از عواملی که باعث افزایش جمعیت طی ده سال اخیر گشت ، کمک های نقدی دولت و اعطای امتیازات ویژه همچون معافیت ازخدمت سربازی، تسهیل درورود به دانشگاههای کشور ،کمک هزینه های تحصیلی به خانواده هایی که بیش ازدو فرزندداشتند باعث شد شهروندان این کشور با اطمینان ازآینده خود و فرزندانشان ، دارای فرزندان بیشتر شوند و زمینه رشد جمعتی کشور تا حدودی فراهم آمده بود.

براساس آمارهای منتشره دراین باره درسال 2012 میلادی، درهرهزار خانوار،9 زن باردارشده است وتعداد مرگ ومیرها 16 هزار و500 نفربیشتر از تعداد تولدها بوده است.

درکشوری که به هرحال از نظر رشد جمعیتی با مشکلاتی روبرو بوده با شروع بحران مالی دراین کشور،این مشکل جدی ترگردیده زیرا میزان بیکاری درحال حاضردرجمع افراد 25 الی 29،45 درصد ودرجمع سن های 30 الی 44 سالگی،31 است.

براساس آمارها منتشر شده درباره تولید مثل در یونان درسال 2011 میلادی تعداد 87 هزار و425 کودک از مادران یونانی و تعداد19 هزار کودک توسط مادران خارجی مقیم یونان ( مهاجران) متولد شده انداما درسال 2012 میلادی تعداد 84 هزار و 581 هزار کودک ازمادران یونانی وتعداد 15 هزار و 529 نوزاد از مادران خارجی درکل یونان متولد شدند که نسبت به دو سال قبل حدود 16 درصد کاهش نشان می دهد.

روپام**2170**1547
کد N233244