همایش آمایش سرزمینی در اقتصاد مقاومتی اول خرداد ماه برگزار می شود

مرکز پژوهشهای مجلس,مقاومت 92

تهران-ایرنا- همایش یک روزه آمایش سرزمینی در اقتصاد مقاومتی، به همت مرکز پژوهش های مجلس و انجمن جغرافیایی ایران برگزار می شود.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،حسن کامران رئیس انجمن جغرافیایی ایران با اعلام این خبر، گفت: در راستای سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، بندی از این سیاست به موضوع آمایش سرزمینی اشاره دارد که تحت عنوان محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور، بیان شده است.

وی افزود: انجمن جغرافیایی ایران براساس سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی، خود را مکلف دانست تا در محوری که مربوط به این انجمن و بر پایه آمایش سرزمینی است، فعال شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس آمایش سرزمینی را نحوه تشخیص بهره برداری از زمین دانست و تصریح کرد: زیرساخت توسعه در استان های کشور، آمایش سرزمینی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آمایش سرزمینی یک قانون بالادستی است، تاکید کرد: انجمن جغرافیایی ایران در زمینه آمایش سرزمینی فعالیت هایی را انجام داده و مرکز پژوهش های مجلس نیز گزارش هایی علمی و پژوهشی در این حوزه تهیه کرده است که این عوامل زمینه همکاری این دو مرکز در زمینه آمایش سرزمینی را فراهم آورد.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش های مجلس و انجمن جغرافیایی ایران به دنبال این هستند تا قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور را احصا کنند و در این راستا با برگزاری جلساتی تخصصی به دنبال بررسی آمایش سرزمینی در دریا و خشکی هستند تا نسخه ها و نتایج خروجی این جلسات، جهت حوزه تقنینی و نظارت مورد استفاده قرار بگیرد.

کامران تاکید کرد: در جلسات هماهنگی با رئیس مرکز پژوهش های مجلس مقرر شد تا در زمینه آمایش سرزمین همایشی برگزار شود و از نخبگان استان های مختلف کشور در این زمینه دعوت به عمل آید.

رئیس انجمن جغرافیایی ایران ابراز امیدواری کرد: برگزاری همایش آمایش سرزمینی در اقتصاد مقاومتی عاملی شود تا محاسن و معایب استان های کشور در راستای سند توسعه احصا شده و چگونگی ارتقا بهره وری در جهت پیشرفت و عدالت و راهکارهای استفاده از آمایش سرزمینی در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار بگیرد.

همچنین ˈرحیم سرورˈ دبیر علمی همایش آمایش سرزمینی در اقتصاد مقاومتی نیز، آمایش سرزمینی را موضوعی حائز اهمیت در کشور دانست و گفت: آمایش سرزمینی موضوع توزیع متوازن با هدف بهره وری صحیح از پهنه های سرزمینی و طراحی یک الگوی درست از توزیع جمعیتی متناسب با ظرفیت های منطقه ای است تا برای افراد ساکن در یک منطقه رفاه ایجاد شود.

وی افزود: رویکرد آمایش سرزمین به جای منطقه ای کردن برنامه های ملی، به دنبال ملی کردن برنامه های منطقه ای است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: از نگاه اندیشمندان علوم جغرافیایی به نظر می رسد که بخش مهمی از سازوکارهای سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، بایستی از منظر آمایش سرزمینی بررسی شود.

وی یادآور شد: نگاهی به بندهای مختلف سیاست ابلاغی در حوزه های اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که باید از نگاه بخشی به سمت نگاه فرابخشی حرکت کنیم تا تمام مناطق و پهنه های کشور به اعتبار ظرفیت هایی که دارند، در فرایند توسعه ورود پیدا کنند.

سرور خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم عوامل اقتصادهای منطقه ای و ناحیه ای را به درستی در کنار یکدیگر قرار دهیم و اقتصاد مقاوم محلی، منطقه ای و ناحیه ای را بسازیم در نهایت به اقتصاد مقاومتی خواهیم رسید.

وی با بیان اینکه ظرفیت های ایران در مناطق مختلف باید شناسایی شود، گفت: حرکت از مزیت های نسبی منطقه ای باید به سمت خلق و فعال سازی چرخه های پیشینی و پسینی مزیت های نسبی منطقه ای حرکت کند.

دبیر علمی همایش آمایش سرزمینی در اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه با آمایش سرزمینی می توان مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور را مشخص کرد، گفت: اقتصاد نفتی موجب شده تاحدودی نسبت به ظرفیت ها و مزیت های منطقه ای کشور بی تفاوت باشیم و باید براساس آمایش سرزمین به توزیع درستی از پراکندگی جمعیت در پهنه کشور دست پیدا کنیم.

یاداور می شود؛همایش یک روزه آمایش سرزمینی در اقتصاد مقاومتی به همت مرکز پژوهش های مجلس و انجمن جغرافیایی ایران جهت بررسی آمایش سرزمین در حوزه خشکی، دریا و مناطق آزاد تجاری، اول خرداد ماه سال جاری در سالن شهید مدرس مرکز پژوهش های مجلس در 3 پانل اصلی و 30 محور برگزار می شود.

سیام(1)**2021**1449
کد N233205