"فیصل" هم به سرنوشت "بندر" دچار شد

فارس نوشت:

بعد از برکناری رئیس سازمان اطلاعات عربستان، نشانه‌های موجود حاکی از این است که وزیر خارجه این کشور نیز از دایره قدرت کنار گذاشته خواهد شد.
به گزارش خبری «الرأی الیوم»، بعد از برکناری «بندر بن سلطان» رئیس سازمان اطلاعاتی عربستان نشانه‌های موجود حاکی است که «سعود الفیصل» وزیر خارجه این کشور نیز از دایره قدرت کنار گذاشته خواهد شد.

یک منبع آگاه به الرأی الیوم گفته است که این اقدام بنا بر درخواست سعود الفیصل صورت خواهد گرفت زیرا او علاقه مند به استراحت است و دیوان پادشاهی نیز پیامی برای تقدیر از او منتشر خواهد کرد تا نشان دهد از دست وزیر خارجه عصبانی نیست و تنها زمان تغییر فرا رسیده است.

گفته می‌شود تعلل در این مسأله تنها به دلیل نبودن جایگزین شایسته‌ای برای این شاهزاده سعودی است که تجربه فراوانی در رهبری دستگاه دیپلماسی این کشور بر عهده داشته است.

سعود الفیصل 74 ساله از سال 1975 تا کنون وزیر خارجه عربستان بوده‌ است.

52261

 

کد N233083