پایان حصر خانگی مذاکره کننده ارشد طالبان با دولت پاکستان

آسیا اقیانوسیه

یک رسانه غربی از آزادی رهبر طالبان و مذاکره کننده ارشد این گروه با دولت پاکستان توسط مقامات دولت امارات متحده عربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از آزادی آقاجان معتصم رهبر طالبان و مذاکره کننده ارشد این گروه با دولت پاکستان توسط مقامات دولت امارات متحده عربی خبر داد که از اوایل ماه جاری میلادی در دبی در حبس خانگی بود.

در همین حال قاضی امین وقد از اعضای شورای عالی صلح در کابل در گفتگو با اکسپرس تریبیون از آغاز مذاکرات صلح از سوی معتصم خبر داد که با ایجاد یک گروه شخصی و مذاکره جداگانه با مذاکره کنندگان حامی دولت افغانستان ضربه سنگینی به تلاشهای دولت وارد کرده بود.

دولت کابل از امارات خواسته تا تمام محدودیتها علیه آقاجان معتصم را که وزیر امور دارایی در دوران حکومت طالبان بین سالهای 1966 تا 2001 در افغانستان بود و برای یک هفته در فوریه 2014 مفقود شد، بردارد.

آقا جان پس از فروپاشی حکومت طالبان مسئولیت سیاسی شورای رهبری طالبان موسوم به شورای کویته را برعهده گرفت و یکی از چهره‎های صلح طلب طالبان است.