همایش تبیین برنامه‌های عملیاتی معاونت فرهنگی قوه قضائیه برگزار شد

سیاست داخلی

در این همایش با تشکیل کارگروه‌های تخصصی از سوی معاونت‌های مختلف معاونت فرهنگی قوه قضائیه، اعضا به برنامه‌ریزی، بررسی، تببین و ارایه راهکار های عملیاتی برای تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی این معاونت در سال 93 پرداختند.

همایش سراسری معاونان و مسئولان فرهنگی قوه قضائیه تحت عنوان «بررسی و تبیین برنامه های عملیاتی معاونت فرهنگی قوه قضائیه» در سال 93 به همت معاونت فرهنگی این قوه در عسلویه - قلب اقتصادی ایران اسلامی - برگزار شد.

به گزارش ایلنا‏، در این همایش که 27 تا 29 فروردین به میزبانی استان بوشهر و شهرستان عسلویه برگزار شد، معاونان، مدیران و مسئولان فرهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه و معاونت های فرهنگی دادگستری‌های استان های سراسر کشور حضور داشتند.

حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در سخنان خود علت برگزاری همایش مدیران فرهنگی در قلب اقتصادی کشور را نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقم معظم رهبری عنوان کرد و افزود: در لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص پیوند دو مقوله فرهنگ و اقتصاد، تصمیم گرفتیم تا این همایش فرهنگی را در قلب اقتصادی کشور برگزار کنیم.

صادقی از اعضای کارگروه های تخصصی خواست تا به صورت جدی و دقیق به بررسی وظایف و مسئولیت های فرهنگی قوه قضائیه در مسایل اقتصادی بپردازند و ایده های موثر خود را مطرح کنند.

در این همایش با تشکیل کارگروه‌های تخصصی از سوی معاونت‌های مختلف معاونت فرهنگی قوه قضائیه، اعضا به برنامه‌ریزی، بررسی، تببین و ارایه راهکار های عملیاتی برای تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی این معاونت در سال 93 پرداختند.

این چهار کارگروه شامل کاگروه شعار سال 93 (اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی)، کارگروه اخلاق حرفه‌ای، کارگروه مشاوره و مددکاری و توسعه فرهنگ حقوقی قضایی و کارگروه فرهنگ دینی و سازمانی، می‌شوند.

کد N232863