ژاپنی ها بار دیگر خواستار برچیده شدن پایگاه نظامی آمریکا شدند

اوکیناوا,اعتراض

تهران - ایرنا - گزارش ها حاکی است ساکنین استان ˈاوکیناواˈ ژاپن شنبه ضمن اعتراض به تغییر مکان یک پایگاه نظامی آمریکا در این منطقه ؛ خواستار برچیده شدن آن شدند.

به گزارش خبرگزاری کیودو، معترضین که شمار زیادی از آنان با قایق های ماهیگیری خود در کنار ساحل جمع شده بودند، با گردهمایی در نزدیکی محلی که برای مقر پایگاه نظامی آمریکا در ناحیه ˈهنکوکوˈ شهر ˈناگوˈ استان اوکیناوا درنظرگرفته شده است، خواستار حفاظت از محل زندگی شان در برابر خطرات ناشی از استقرار پایگاه نظامی آمریکا و تبعات منفی آن شدند.

براساس این گزارش، به رغم اعتراض مردم ژاپن و نیز ساکنین اوکیناوا، دولت این کشور تصمیم به تغییر مکان جوخه تفنگداران پایگاه هوایی ˈفوتنماˈ آمریکا از منطقه پرجمعیت ˈگینوانˈ به یک منطقه ساحلی در ˈناگوˈ استان اوکیناوا کرده است.

مردم ژاپن و ساکنین استان اوکیناوا که در مجاورت پایگاه نظامی آمریکا بسر می برند همواره اعتراض خود را به حضور نیروهای نظامی آمریکا در کشورشان و جرایم صورت گرفته از سوی نظامیان آمریکایی و نیز سوانح پدید آمده ناشی از استقرار این پایگاه ابراز کرده اند.

با این حال استاندار اوکیناوا در دسامبر 2013 با استقرار مجدد پایگاه هوایی فوتنما موافقت کرد که یک گام مهم در اعطای مجوز به آمریکا برای استقرار نیروهای خود در این کشور آسیایی محسوب می شود.

این توافقنامه همچنین راه را برای توکیو به منظور انتقال این پایگاه به یک منطقه ساحلی کم جمعیت در جزیره اوکیناوا فراهم می کند.

براساس این گزارش، 75 درصد از پایگاه های آمریکا در ژاپن، در اوکیناوا قرار دارد و حدود نیمی از 50 هزار نیروی نظامی آمریکا نیز در این استان مستقر شده اند؛ اگرچه این جزیره کوچک تنها یک درصد از کل خاک ژاپن را تشکیل می دهد.

آساق 1450**1392
کد N232821