الاخبار بررسی کرد:

احتمال توافق تهران و ریاض درباره نامزدی عون/ ژنرال کهنه کار تنها گزینه ایجاد توازن سیاسی در لبنان