ترکیه در پی ثبت آثار باستانی خود در یونسکو است

اثر باستانی

آنکارا - ایرنا - وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، 13 آثار تاریخی و باستانی این کشور را برای ثبت به ˈیونسکوˈ معرفی کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، ˈعمر چلیکˈ وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گفت: ما از یک طرف در حال معرفی غنای فرهنگی ترکیه در مجامع بین المللی هستیم و از سوی دیگر در تلاش آگاه سازی جامعه به منظور حفاظت از این میراث می باشیم .

وی افزود : وزارتخانه فرهنگ و گردشگری ترکیه امسال 13 آثار فرهنگی کشور را برای ثبت به یونسکو معرفی کرده است.

چلیک اضافه کرد: پس از انجام بررسی های لازم از سوی مرکز جهانی میراث فرهنگی ، 13 اثر تاریخی ترکیه در یونسکو ثبت خواهد شد.

وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه با ذکر اینکه این کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و تاریخی اش کشوری با فرهنگ غنی و زیبایی های طبیعی بی نظیر است ، به اهمیت این میراث از نظر بشریت تاکید کرد.

در نتیجه ارزیابی های مرکز جهانی میراث فرهنگی یونسکو ، شمار میراث فرهنگی ترکیه که در فهرست این مرکز ثبت شده به ٥٤ اثر افزایش خواهد یافت.

از آثاری که در لیست موقت میراث فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده است ، مدرسه های ˈسلجوقی آناتولیˈ، شهرهای ˈعتیق آناوارزاˈ و ˈکاونوسˈ، ˈقیزقلعه سیˈ، محوطه باستانی ˈآرسان تپهˈ و منطقه جنگ جهانی اول ˈقالی پولیˈ و ˈچاناک قلعهˈ را می توان یاد کرد.

خاورم ** 230**1651
کد N232674