مرسی به اعدام محکوم می شود

واحد مرکزی خبر نوشت:

یکی از وکلای محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر، دادگاه رسیدگی به اتهام های مرسی را سیاسی خواند و پیش بینی کرد ممکن است مرسی در این دادگاه به اعدام محکوم شود.
احمد قناوی که هفته گذشته از هیئت وکلای مرسی خارج شد، افزود:« مستندات دادگاه گزارش بخش تحقیقات دستگاه امنیت کشور است و این مرکز نیز با متهمان پرونده دشمن است.»
قناوی که در گفتگو با روزنامه مصری المصریون سخن می گفت، افزود:« با آنکه اتهام های مطرح شده بدون سند است اما دادگاه سیاسی است و به نظر می رسد هدف از گشوده شدن این پرونده ها تسویه حساب های سیاسی است.»
وی دستگاههای امنیتی مصر را به جاسوسی علیه مرسی متهم کرد و گفت:« آنچه وزارت کشور انجام می دهد خلاف قانون است.»

26149

کد N232610