محاکمه مرسی و رهبران اخوان‌المسلمین امروز دنبال می‌شود

سیاسی

جلسه محاکمه مرسی در آکادمی پلیس قاهره، مانند جلسات اخیر محاکمه رئیس‌جمهوری برکنار شده به طور غیرعلنی برگزار می‌شود.

محاکمه «محمد مرسی» رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر امروز -شنبه- دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الیوم السابع، محاکمه مرسی و ۱۴ نفر از رهبران جماعت اخوان‌المسلمین به اتهام قتل تظاهرکنندگان در برابر کاخ ریاست‌جمهوری در دسامبر ۲۰۱۲ امروز در دادگاه جنایی قاهره دنبال می‌شود.

در این جلسه، «عمرو مصطفی» یکی از افسران امنیتی و «علاء الدین سلیم» بازپرس دادستانی کل شهادت خود را درباره حادثه قتل تظاهرکندگان در برابر کاخ ریاست‌جمهوری ارائه می‌کنند.

جلسه محاکمه مرسی در آکادمی پلیس قاهره، مانند جلسات اخیر محاکمه رئیس‌جمهوری برکنار شده به طور غیرعلنی برگزار می‌شود.

کد N232023