فعالیت مجمع روحانیون مبارز برای انتخابات خبرگان

مشرق نوشت:

در جلسات اخیر مجمع روحانیون، گزارشی از فعالیت های انجام شده پیرامون انتخابات مجلس خبرگان ارائه شده است. در رای گیری به عمل آمده مقرر شد آقای سید هادی خامنه ای مسوولیت اجرایی و موسوی بجنوردی وظیفه شناسایی و ارزیابی سطح سواد فقهی و حوزوی کاندیداهای خبرگان را عهده دار شود.

 

17302

کد N231505