قائم مقام وزیر کشور در جمع خبرنگاران:

جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین مشکل خود را از قوه قضاییه پیگیری کنند

دولت

قوه مجریه تکلیف به اجرای قانون و احکام دادگاه‌ها دارد اگر این دو حزب در مورد روند دادگاه و نحوه صدور حکم یا رسیدگی به اعتراض آن و یا حتی ماهیت قضایی حکم اعتراضی دارند باید به قوه قضاییه و مراجع ذیصلاح مراجعه و موضوع خود را پیگیری کنند.

قائم مقام وزیر کشور با تاکید بر اینکه دولت از احزابی که در چارچوب قانون فعالیت کنند، حمایت می‌کند، اظهار کرد: جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی باید مشکل خود را با قوه قضاییه حل کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسینعلی امیری در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت فعالیت احزاب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: نگاه دولت چه به احزاب اصلاح طلب و چه به احزاب اصولگرا مثبت است و معتقد است که احزاب در کشور می‌توانند نقش آفرینی مثبت و مناسبی داشته باشند.

قائم وزارت کشور با تاکید بر اینکه دولت از کلیه احزاب کشور که در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه فعالیت کنند، حمایت می‌کند، اظهار کرد: هر حزبی که در چارچوب قوانین بخواهد فعالیت کند برای ما تفاوتی ندارد و ما از آنان حمایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: این دو حزب اشاره شده باید مشکل خود را با قوه قضاییه مرتفع کنند و چنانچه مشکلشان حل شد، مانند سایر احزابی که از حمایت دولت برخورد هستند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت. موضوع این دو حزب ارتباطی به دستگاه اجرایی ندارد و مشکل آن‌ها با دستگاه قضایی است.

امیری با بیان اینکه وزارت کشور با دو حکم قضایی در ارتباط با این احزاب مواجه است و از چگونگی و کم و کیف فرایند دادرسی آن‌ها اطلاعی ندارد، خاطر نشان کرد: قوه مجریه تکلیف به اجرای قانون و احکام دادگاه‌ها دارد اگر این دو حزب در مورد روند دادگاه و نحوه صدور حکم یا رسیدگی به اعتراض آن و یا حتی ماهیت قضایی حکم اعتراضی دارند باید به قوه قضاییه و مراجع ذیصلاح مراجعه و موضوع خود را پیگیری کنند.

 

کد N231439