بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر شد

آفریقا و خاورمیانه

عبدالعزیز بوتفلیقه برای چهارمین بار متوالی رئیس جمهوری الجزایر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، عبدالعزیز بوتفلیقه با کسب 81 درصد از آراء برای چهارمین بار پیاپی به عنوان رئیس جمهوری الجزایر انتخاب شد.

رقیب اصلی او در این دور از انتخابات "علی بن فلیس" بود که تنها توانست 12 درصد از آراء را به خود اختصاص دهد.